Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Flag Counter

ТВ ПРОГРАМ

Оријентација Спортске телевизије

Спортска телевизија је прва специјализована спортска телевизија на локалном нивоу у Крушевцу.

Програмска оријентација Спортске телевизије покрива све нивое локалног спорта, што значи да нема поделе на велике и мале спортове. То је Спортска телевизија за све и сви су у складу са критеријумима вредности унутар локалног спорта града Крушевца, на истом нивоу.

То значи да су укључени сви нивои локалног спорта, дакле не само врхунски већ и параолимпијски, рекреативни, школски, дечији, у односима који задовољавају критеријуме које је поставила локална спортска организација тј. Спортски савез Крушевац. 

Пренос спортских догађаја на СП ТВТакво целовито покривање и оних спортова који су непримерено мало присутни (кроз факс вести) на телевизијама, тј. спортских друштава и клубова, спортиста који иначе немају прилике да буду заступљени на телевизији, омогућује не само презентацију, већ и квалитетно позиционирање спорта уопште.

Посебна пажња усмерена је на бављење спортом од малих ногу те подизања спортске културе као важног детаља опште културе и савременог начина живљења. 

Спортска телевизија на локалном медијском небу доноси и низ различитих формата емисија о људима око нас.

Средишње место свих информација о локалном спорту.

Овакав програмски садржај делује охрабрујуће, на темељу интересовања очекујемо да ће Спортска телевизија имати континуирани раст броја гледалаца у свом сегменту, у који спадају и оглашивачки најатрактивније циљне групе. Јасно ће бити,  после почетног удела Спортске телевизије у гледаности локалних медија, тај проценат ће се повећавати и у свом домену ће се позиционирати као завидан и стабилан.

Спортска телевизија